Thursday, February 1, 2007

(احسان بهمنش (من برلین را هرگز ندیده ام

من برلین را هرگز ندیده ام.

ولی وقتی می شنوم " برلین " یک مجموعه تصورات کلی از " برلین "

که از راه های مختلف در حافظه ام ذخیره شده ، فعال می شود.

و این تصورات به صورت غیر مستقیم با تصوراتم از اروپا ، آلمان و

چیز های دیگر در ارتباط است.

من هرگز برلین را ندیده ام.

ولی وقتی می شنوم " برلین " :

دیوار ، " خداحافظ لنین " ، فاشیسم ، جنگ های جهانی ، کمونیسم ، سوسیس ،

خاکستری ، هیتلر ، کک مک ، آبجو ، انضباط ، " آسمان برلین " ،

" پینک فلوید " ، مجتمع آپارتمان های بتونی ، سرما ، المپیک ، " کراف ورک " ،

دیکتاتور ، " کی گ ب " و ....... در حافظه ام فعال می شوند.

این ها تصاویری هستند که از رسانه های مختلفی در

حافظه ام جمع شده اند.

من برلین را ندیده ام.

ولی وقتی می شنوم " برلین " :

تلویزیون ، عکس ، روزنامه ، موسیقی ، مهاجر ها یا مسافر ها ، فیلم ، ادبیات و ......

ازقبل یک تصویر کلی از این شهر برای من ساخته اند.

هرگز ، برلین را ندیده ام.

ولی حتی اگر می دیدم ، درست است که برخورد نزدیک با جزئیات تا حدودی

تصور مرا تغییر می داد ، ولی باز برلین زیر پیش فرض ها ،

لمس نکردن " فرهنگ " و " ارزش " ها

ونگاه توریستی ی من باقی می ماند.

برلین را ندیده ام.

ولی آنچه گفتم باعث می شود تهران را هم از پشت فیلتر ببینم.

این فیلتر در عین حالی که اجازه نمی دهد کلیت تهران را درک کنم ،

جزئیات را هم مخدوش می کند.

من برلین و تهران را ندیده ام.

ولی این پروژه موقعیتی است که شاید کمک کند

فیلترهایمان را - که نگاه کردن بدون آن ها غیر ممکن است - بیشتر بشناسیم.

فیلترهایی که مریخ ِندیده را ،

برلین ِنیمه دیده را

و یا تهران ِدیده را می پوشانند.

من تهران و برلین را ندیده ام.

و می دانم نخواهم دید.

ولی سعی می کنم ببینم.

شهرها - تهران و برلین - خودشان سوژه هایی هستند که پرداختن به

آن ها شاید بتواند غلظت فیلترها را - با آشکار کردنشان - کم تر کند.


فکر می کنم اگر در انتهای چند روزی که گروه برلین در تهران هستند ،

سعی کنیم هر دو گروه با هر رسانه ی که ترجیح می دهیم و با سوژه ی

مشترک و کلی " تهران " کارهایی ارائه کنیم و آن ها را با هم مقایسه کنیم ،

از آشکار شدن حدودی ی تفاوت نگاه دو گروه با هم و تفاوت نگاه

در داخل هر گروه به صورت مجزا ، به شناختن فیلترهایمان کمی نزدیک تر شده ایم.

و این اتفاق می تواند با جابجایی نقش ها در برلین هم تکرار شود.

و شاید از این راه کمی تصاویرمان را مجددا بارگزاری کنیم.

احسان بهمنش

12 بهمن

No comments: